Απαιτούμενες εξετάσεις

Ημεδαποί

1 Ακτινογραφία θώρακος
2.Παρασιτολογική κοπράνων

Ομογενείς -Αλλοδαποί
1.Ακτινογραφία θώρακος
2.Παρασιτολογική κοπράνων
3.Ανάλυση αίματος (HIV, HbsAg, HVC, RPR) 5 έτη

Σημείωση:

• Οι αλλοδαποί να προσκομίζουν άδεια παραμονής
• Οι ανήλικοι να προσκομίζουν βιβλιάριο εργασίας από Επιθεώρηση Εργασίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο