Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αρ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797(ΦΕΚ 1199 τ.β΄/11-04-2012 και ΑΔΑ Β4ΩΝΘ-14Ι), τα βιβλιάρια υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καταργούνται και αντ’ αυτών εκδίδονται Πιστοποιητικά Υγείας από γιατρούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Σημείωση: Τα ατομικά βιβλιάρια υγείας τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί, ισχύουν μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους.

Προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:

1.Ακτινογραφία θώρακος, με γνωμάτευση και φωτογραφία. 

2. Αιματολογική εξέταση για Αυστραλιανό Αντιγόνο (για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων) .

3. Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων 

4. Εξέταση Mantoux

5. Κλινική εξέταση στο Παθολογικό Εξωτερικό Ιατρείο  κατόπιν προσκομίσεως εισιτηρίου από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων και τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω εξετάσεων .

Επίσης, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Υγείας χρειάζονται:

1. α. Για τους Έλληνες πολίτες (Αστυνομική ταυτότητα, Διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητα),

β. Για τους αλλοδαπούς (Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής ή επίσημο έγγραφο, που να πιστοποιεί ότι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα να εργασθούν).

2. Μια (1) φωτογραφία.

Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται από τα Εξωτερικά Ιατρεία

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, μπορείτε να απευθύνεσθε στο τηλέφωνο: 2841340831

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο