Υλοποιήθηκαν έργα με πίστωση απο το κληροδότημα Διαλυνά

2011  “Αντικατάσταση κεντρικών δικτύων ύδρευσης και αποκατάσταση του υδροστασίου με την πλήρη ανακαίνιση των WC του παλαιού κτιρίου του Γ. Νοσοκομείου – Κ.Υ. Νεάπολης ” προϋπολογισμού 60.000 ευρώ

2011 Νέα γείωση κτιρίου

2012  “Αντικατάσταση κεντρικού κλιματισμού ΤΕΠ ” προϋπολογισμού 30.000 ευρώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο