Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης σχεδιάζεται ημερήσιας  και κλειστής νοσηλείας 40 περίπου κλινών και απευθύνεται σε ασθενείς από όλη την Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και σε επισκέπτες του νησιού μέσω του τουρισμού, ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από ασθένειες νευρικού , μυικού , κυκλοφορικού ,ερειστικού  κ.λ.π. συστήματος.  

Για το σκοπό αυτό το Κέντρο Αποκατάστασης θα περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα μέσα σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους ιατρικής αποκατάστασης και το κτίριο που θα ανεγερθεί θα είναι υψηλών προδιαγραφών και βιοκλιματικών απαιτήσεων.

Το 2000 περίπου ξεκινά η ιδέα της δημιουργίας ενός Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ,ως επέκταση του Νοσοκομείου Νεάπολης ενώ το 2004 υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας μελέτη ίδρυσης αυτού από τον τότε Διοικητή του Νοσοκομείου Αλέξανδρο Μαυρικάκη .

Το 2009  ξεκινά η διαδικασία δωρεάς οικοπέδου 5 στρ. περίπου εντός σχεδίου πόλης ιδιοκτησίας του Σωματείου Φίλων του Παιδιού Κρήτης προκειμένου να ανεγερθεί εκεί το Κέντρο Αποθεραπείας  από το Σωματείο Φίλων του Παιδιού Κρήτης επί διοικήσεως Μιχάλη Βοζυκάκη.

Τέλη του  2010 συντάσσεται  το συμβόλαιο δωρεάς του οικοπέδου  το οποίο και έχει διαλυτική αίρεση σε περίπτωση κατάργησης του αυτοτελούς ΝΠΔΔ του Νοσοκομείου το οικόπεδο επιστρέφει στους δωρητές ,εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ η μελέτη του Κέντρου και εντάσσεται και η Κατασκευή του Κέντρου στην Επιχειρησιακή Συμφωνία του Υπουργείου Υγείας για το ΕΣΠΑ  επί διοικήσεως Εμμανουήλ Μακρονικολάκη.

Η συμβολή του Σωματείου των Φίλων του Παιδιού της Κρήτης δωρίζοντας το οικόπεδο υπήρξε καταλυτική καθορίζοντας και επισπεύδοντας τις διαδικασίες δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για την ωρίμανση του έργου.

Το 2011 ολοκληρώνεται η μεταγραφή του συμβολαίου δωρεάς , συντάσσεται ο φάκελος της μελέτης με δαπάνη του Νοσοκομείου προϋπολογισμού 30.000 ευρώ , υπογράφεται 3μερής Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης  (υπογράφουν Σταύρος Αρναουτάκης Περιφερειάρχης , 7η ΥΠΕ – Πανίκος Καρατσής τότε Διοικητής και Νοσοκομείο Νεάπολης ) για την προκήρυξη και παρακολούθηση της μελέτης σύμφωνα με τον Ν. 3316/05, τροποποιείται ο οργανισμός του Νοσοκομείου και εντάσσεται η Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με την Υπ. Απόφαση Υ4α/οικ. 48335 ΦΕΚ 1682/Β/16-5-2012 επί διοικήσεως Κρυσταλίας Μοσχοβιτάκη.

21/03/2013 αποστέλλεται στο Υπουργείο η υπογεγραμμένη απο τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης προμελέτη του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης απο την 7η ΥΠΕ – Διοικητής Αντώνης Γρηγοράκης.

Βρίσκεται στο στάδιο προκήρυξης της μελέτης εφαρμογής.

ΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ)

ΟΨΕΙΣ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο