ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μπαρμπούνης Γεώργιος

Αναπληρωτής Διοικητής

Χατζέα Βασιλική - Ειρήνη

Αναπληρώτρια Διοικήτρια από 24-01-2020 έως 31-12-2021

Παντιέρας Νικόλαος

Αναπληρωτής Διοικητής από 4-7-2016 έως 23-01-2020

Κρυσταλία (Λία) Μοσχοβιτάκη

Αναπληρώτρια Διοικήτρια από 23-9-2011 έως 13-5-2015
Διοικήτρια απο 14-2-2011 έως 22-9-2011

Εμμανουήλ Μακρονικολάκης

Διοικητής 21/4/2008 έως 6/4/2010

Μιχαήλ Βοζυκάκης

Διοικητής 22/10/2004 έως 6/2/2008

Κωνσταντίνος Σπυριδάκης

Διοικητής 2002 έως 2004

Αλέξανδρος Μαυρικάκης

Διοικητής 2000 έως 2002

Μιχαήλ Βαρδάκης

Διοικητής 1998 έως 2000

Κωνσταντίνος Σταματάκης

Διοικητής 1995 έως 1998

Σύλλας Μαστοράκης

Διοικητής 1994 έως 1995

Νίκος Καστρινάκης

Διοικητής 1992 έως 1993

Μιχαήλ Μυλωνάκης

Διοικητής 1990 έως 1992

Νίκος Κριτσωτάκης

Διοικητής 1989 έως 1990

Ηλίας Τσανικλίδης

Διοικητής 1983 έως 1989

Γιώργος Γαράκης

Διοικητής 1981 έως 1983

Μετάβαση στο περιεχόμενο