Η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης δημιούργησε μητρώο εθελοντών .

Μπορείτε να συμπληρώσετε και υποβάλλετε αίτηση για το Νοσοκομείο μας ή για οποιοδήποτε Νοσοκομείο της Κρήτης

http://www.hc-crete.gr    Για τον πολίτη – Εθελοντισμός

Για περισσότερες πληροφορίες :

Σοφία Κορομπύλια Κοιν. Λειτουργός τηλ. επικοιν. 28413-40834

Μετάβαση στο περιεχόμενο