Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της 7ης Υ.Πε Κρήτης (Εγκριτική Υπουργείου Υγείας : αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28-2-2024 – 3H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΔΑ 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) παρατείνεται έως τη Δευτέρα 8/4/2024 και ώρα 15:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο