2022 
ΗμερομηνίαΙούνιοςΙούλιοςΑυγουστόςΣεπτέμβριοςΟκτώβριοςΝοέμβριοςΔεκέμβριος
1ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΚΡΙΤΣΑ ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ
2   ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ  ΚΡΙΤΣΑ
3ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ 
4 ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΡΥΔΙ 
5 ΕΛΟΥΝΤΑΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙ ΒΡΟΥΧΑΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ
6ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑΜΙΛΑΤΟΣ ΚΡΙΤΣΑ  ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙ
7ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΣΙΣΙ  ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙ ΒΡΟΥΧΑΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΛΑΤΟ
8ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙΚΡΙΟΥΣΤΣ ΚΡΙΤΣΑ  ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ
9ΚΑΡΥΔΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΣΙΣΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ
10ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ 
11 ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΦΟΥΡΝΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΦΟΥΡΝΗΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ ΒΡΟΥΧΑ 
12   ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΜΙΛΑΤΟ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙ
13      ΚΡΙΤΣΑ
14ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣΙΣΙ ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΕΛΟΥΝΤΑ
15ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟΣ ΒΡΟΥΧΑΣΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ
16ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑΛΙΜΝΕΣ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟΕΛΟΥΝΤΑ
17ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟ ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ 
18 ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑΚΡΙΤΣΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ ΣΙΣΙΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙ ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ 
19 ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑΚΡΙΤΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΣΚΙΝΙΑΣ ΛΟΥΜΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙ
20ΦΟΥΡΝΗΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ  
21ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΣΙΣΙ
22ΚΡΙΤΣΑΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΡΥΔΙ   ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ
23ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΣΙΣΙ  ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ
24ΚΡΙΤΣΑ   ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΛΑΤΟ 
25 ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙΚΑΣΤΕΛΛΙ 
26 ΣΙΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑ   
27ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΒΡΑΧΑΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ
28   ΜΙΛΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ 
29ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑΣ ΚΡΙΤΣΑ  ΣΙΣΙΚΡΙΤΣΑ
30ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΣΙΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΕΛΟΥΝΤΑ
31  ΣΙΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ  
        
 ΙατρόςΠεριφερειακό Ιατρείό ευθύνης  
 Καρπούζη ΑθηνάΠ.Ι. Βραχασίου  
  Π.Ι. Λούμα  
 Οταπασίδου ΕυθυμίαΠ.Ι.Ελούντας  
 Πατρωνάκης ΕμμανουήλΠ.Ι. Κριτσάς  
 Σπανάκη ΑθηνάΠ.Ι. Χουμεριάκου  
  Π.Ι.Φουρνής  
        
Προσοχή: Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ο ιατρός φέρει ευθύνη ανακοίνωσης της μέσω ανάρτησης ενημερωτικού εγγράφου στην πόρτα του ιατρείου
Μετάβαση στο περιεχόμενο