Σύλλογος Εργαζομένων

Ο «Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου και Κέντρου Υγείας Νεάπολης» συστάθηκε το 1985. Σύμφωνα με το καταστατικό του, σκοπός του Συλλόγου είναι:
  1. Η μελέτη, προαγωγή και προστασία των οικονομικών και γενικά εργασιακών συμφερόντων των μελών.
  2. Η προαγωγή και εξύψωση της επαγγελματικής στάθμης των μελών του.
  3. Η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, των εργαζομένων γενικότερα και η συνδρομή στα μέλη εκείνα που χρειάζονται βοήθεια.
  4. Η συμβολή στην ανάπτυξη και εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των μελών.
  5. Η συμβολή στην μελέτη και εφαρμογή των προγραμμάτων ανάπτυξης της χώρας, με σκοπό την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.
  6. Η συμβολή στην αντιμετώπιση των εθνικών και κοινωνικών προβλημάτων στην ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
  7. Η προαγωγή και υπεράσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Σύλλογος Εργαζομένων «Διαλυνάκειου» Νοσοκομείου

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Γουλιδάκη Ειρήνη
Αντιπρόεδρος Σαλαμουσά Ειρήνη
Αναπληρώτρια γραμματέας Βελιβασάκη Ελένη
Ταμίας Φανουράκη Φωτεινή
Μέλος Μαγούλη Ευαγγελία
Μέλος Σουλαδάκη Μαρία
Email επικοινωνίας: [email protected]
Μετάβαση στο περιεχόμενο