Υπηρεσία κατ’οίκον νοσηλείας ογκολογικών ασθενών

Το πρόγραμμα Κατ’Οίκον Νοσηλείας ογκολογικών ασθενών Λασιθίου είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Γ.Ν.Α.Ν. και του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο». Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στον ογκολογικό ασθενή ποιοτικότερη και αποδοτικότερη φροντίδα υγείας στο χώρο που αυτός διαμένει βελτιώνοντας την ποιότητας ζωής τόσο των ίδιων των πασχόντων όσο και των συγγενών και των φροντιστών τους.

Η κατ’ οίκον υποστήριξη παρέχεται παράλληλα με τις χημειοθεραπείες των ασθενών ή ανεξάρτητα από τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρονται ιατρικές, νοσηλευτικές ψυχολογικές αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες. Οι κύριες ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν: την κλινική εξέταση, την εκτίμηση και αντιμετώπιση του πόνου, τη διαχείριση των επιπλοκών της φαρμακευτικής αγωγής ή της ίδιας της νόσου, τη λήψη βιολογικών υγρών (προς ανάλυση), την περιποίηση ελκών κατακλίσεων κ.α.

Βασικό στοιχείο της κατ’ οίκον νοσηλείας είναι η εκπαίδευση τόσο του ίδιου του ασθενή στην αυτό-φροντίδα όσο και των φροντιστών του οι
οποίοι εκπαιδεύονται στη σωστή χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής,
στην περιποίησης και φροντίδα του ασθενή, κ.α. Επιπρόσθετα, παρέχεται
ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους ασθενείς και τις οικογένειες τους με στόχο την αποδοχή της διάγνωσης και τη διαχείριση του άγχους, την ενδυνάμωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων και την αντιμετώπιση των καθημερινών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη φροντίδα ενός ογκολογικού ασθενή σε προχωρημένο στάδιο της νόσου.
Ιδιαίτερα, η λειτουργία του προγράμματος της κατ’ οίκον νοσηλείας ογκολογικών ασθενών είναι βαρύνουσας σημασίας την τρέχουσα περίοδο που αντιμετωπίζουμε μια πανδημία, αφού δρα προστατευτικά ως προς τον ασθενή περιορίζοντας δραστικά τόσο την πιθανότητα νόσησης από τον covid-19 όσο και από κάθε είδους ενδονοσοκομειακή λοίμωξη στην οποία θα μπορούσε να εκτεθεί ο ασθενής κατά την εισαγωγή του σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Συνεπώς τα οφέλη για τον ασθενή είναι πολλαπλά, ενώ επωφελείται και το οικογενειακό περιβάλλον αποφεύγοντας τις μετακινήσεις, βιώνοντας πιο ομαλά την ασθένεια στο οικείο τους περιβάλλον ενώ και η ικανοποίηση των ασθενών και των φροντιστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας είναι υψηλότερη. Ταυτόχρονα και το σύστημα υγείας επωφελείται μέσω της αποσυμφόρηση των νοσοκομειακών κλινών αλλά και της εξοικονόμησης πόρων.

Από τα απολογιστικά δελτία του προγράμματος Κατ’ Οίκον Νοσηλείας ογκολογικών ασθενών Λασιθίου για το έτος 2020 προκύπτει ότι 35 ασθενείς εξυπηρετήθηκαν από το πρόγραμμα, ενώ συνολικά
πραγματοποιήθηκαν 190 κατ’οίκον επισκέψεις. Στις επισκέψεις αυτές διενεργήθηκαν περισσότερες από 1800 παρεμβάσεις ιατρικής, νοσηλευτικής ή άλλης φύσης από τους επαγγελματίες υγείας που
στελεχώνουν τη διεπιστημονική ομάδα. Επιπρόσθετα, προσφέρθηκαν και κάποιες υπηρεσίες σε χώρο του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης σε ογκολογικούς ασθενείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα της κατ’ οίκον νοσηλείας.

Η ομάδα της κατ’ οίκον νοσηλείας ογκολογικών ασθενών Λασιθίου αποτελείται από την Ογκολόγο Ιατρό του Γ.Ν. Λασιθίου κυρία Ροβίθη, την εξειδικευμένη Γενική Ιατρό του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης κυρία
Αλεξάκη, την εκπαιδευμένη νοσηλεύτρια του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης κυρία Πατενταλάκη, την κοινωνική λειτουργό του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης κυρία Κορομπύλια και τη ψυχολόγο του Κ.Ψ.Υ. Λασιθίου κυρία Γιόμελου.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ογκολογικούς ασθενείς προχωρημένου ή τελικού σταδίου που κατοικούν εντός της περιοχής του δήμου Αγίου
Νικολάου και παρακολουθούνται από το ογκολογικό ιατρείο του Γ.Ν.Α.Ν. Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται κατόπιν ενημέρωσης της επιστημονικής ομάδας σχετικά με το περιστατικό την κατάσταση και τις ανάγκες του και αφού πληροί σχετικά κριτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να καλείτε Τρίτη και Πέμπτη πρωινές ώρες στο 2841340814. Τις υπόλοιπες ημέρες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Κίνησης του Διαλυνάκειου Νοσοκομείου στο 2841340831.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η λειτουργία του προγράμματος στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο φιλότιμο, στον ανθρωπισμό και στην
αγάπη των επαγγελματιών υγείας που το υλοποιούν, γεγονός που αναγνωρίζεται τόσο από τους ασθενείς όσο και από το περιβάλλον τους. Η διοίκηση του Νοσοκομείου εκτιμώντας βαθιά το πολύ σημαντικό έργο που προσφέρει το εν λόγω πρόγραμμα, έχει θέσει ως στόχο την ενίσχυση του ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό
ανθρώπων και να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών και των οικείων τους, ώστε να λαμβάνουν τη
μέγιστη δυνατή στήριξη στη μάχη που δίνουν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο