Το Φιλανθρωπικό Σωματείο “Οι Φίλοι του Παιδιού της Κρήτης” συστήθηκε  το 1965 με την υπ΄αρ. 27129 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο βιβλίο Ανεγνωρισμένων Σωματείων με αύξοντα αριθμό 11336/66.

Όπως αναγράφεται στο καταστατικό “Σκοπός του Σωματείου , επιδιωκτέος διά παντός νομίμου μέσου ορίζεται η εν γένει προστασία του εν Κρήτη διαβιούντος παιδίου και ιδία του δυσπροσαρμόστου τοιούτου, δημιουργουμένου προς τον σκοπόν αυτόν κέντρων ερεύνης και επκαιδεύσεως, λαμβανομένης φροντίδος διά την ιδρυματικήν προστασίαν των δυσπρισαρμόστων παίδων κατά πρώτον εις Νεάπολιν Κρήτης.”

Στις 27 Απριλίου του 2002 άλλαξε το καταστατικό και μεταφέρθηκε πλέον η έδρα του Σωματείου στη Νεάπολη Λασιθίου και σκοπό ” την  άσκηση Φιλανθρωπίας και την προστασία των παιδιών που ζουν στην Κρήτη και ιδιαίτερα εκείνων που είναι δύσκολο να προσαρμοστούν στην κοινωνία”.

Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου αποτέλεσαν οι :

1. Κων. Εμμ. Ηλιάκης Καθηγητής Πανεπιστημίου

2. Σοφία Μ. Γεδεών Καθηγ. Ανωτ. Βιομ. Σχολής

3. Μελίνα Κ. Ευθυμιάδου Επιχειρηματίας

4. Γεώργ. Αλ. Τζατζάνης Δικηγόρος – Γεν. Γρ. Υπ. Κοινων. Πρόνοιας

5. Νικ. Γεωργ. Χουρδάκης Δ/ντής Εθνικής Εστίας

6. Αικ. Νικ. Χουρδάκη Υπάλληλος Εθν. Εστίας

7. Γεώργιος Μ. Δασκαλάκης Ξενοδόχος

8. Κίμων Θεοδ. Λάσκαρης Αρχιτέκτων

9. Σοφ. Γ. Χατζηδάκης Ιατρός

10. Μιχαήλ Κων. Σαρρής Ιατρός Δ/ντής Χειρουργ. Κλινικής Ιπποκρατείου Αθηνών

11. Γεώργιος Θ. Νικοδότης Δ/ντής Κέντρου Εγκληματολογικών Ερευνών

12. Γεώργιος Μιχ. Ιακωβίδης Υφηγητής Νευρολογίας

13. Μιχ. Χρ. Καβανόζης Ιατρός – Μικροβιολόγος

14. Ζαχαρ. Γεωργ. Μακρής Έμπορος

15.Γεωργ. Ζαχ. Μακρής Εισαγωγεύς

16.Ιωάνν. Ζαχ. Μακρής Εισαγωγεύς

17. Κων. Θεοφ. Δημητρίου Διαφημιστής

18. Εμμ. Ιωάνν. Αλεξάκης Οδοντίατρος

19. Εμμ. Δημ. Μουρέλλος Τραπεζικός Υπάλληλος

20. Γεώργιος Α. Μαστοράκης Αξιωματικός Αεροπορίας

21. Ιωάννης Εμμ. Κασωτάκης Δικηγόρος

22. Ιωάννης Αδ. Νικολουδάκης Αντιπλοίαρχος

23. Ιωάννης Γεωργ. Χουρδάκης Οικονομικός Έφορος

24. Σταύρος Αντ. Γκιών Δικηγόρος

25. Κων. Μάρκου Νικολακάκης Επιχειρηματίας

 

Το 2009 ξεκίνησε η διαδικασία δωρεάς οικοπέδου 5 .214,92 m2  εντός σχεδίου πόλης ιδιοκτησίας του Φιλανθρωπικού και Κοινωνικού Σωματείου “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ” προκειμένου να ανεγερθεί εκεί το Κέντρο Αποθεραπείας  και Αποκατάστασης ως προέκταση του Νοσοκομείου Νεάπολης.

Γραμματέας του Σωματείου ήταν ο τότε διοικητής του Νοσοκομείου Μιχαήλ Βοζυκάκης.

Τέλη του 2010 συντάχθηκε το συμβόλαιο το οποίο υπογράφεται απο τον Πρόεδρο του Σωματείου κ. Χουρδάκη και τον τότε Διοικητή του Νοσοκομείου  κ. Μακρονικολάκη.

Σήμερα το διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι :

1. Γεώργιος Εμμ. Χουρδάκης -Πρόεδρος

2. Αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης – Α Αντιπρόεδρος

3. Αλέξανδρος Μαυρικάκης – Β Αντιπρόεδρος

4. Ιωάννης Δαμιανάκης – Γραμματέας

5. Κων/νος Νικολαράκης – Μέλος

6. Ελένη Μακρή – Μέλος

7. Εμμ. Ι. Σαρρής – Μέλος

8. Ιωάννης Φινοκαλιώτης – Μέλος

9. Γεώργιος Νικ. Χουρδάκης – Μέλος

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο