Κανονισμοί Λειτουργίας Τμημάτων

ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΧΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΠ. ΔΣ 524/29-07-21)Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (login name)Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail)Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (vpn)Λήψη
Μετάβαση στο περιεχόμενο